Skip to main content

Bokens Syfte

Jag vill genom berättelsen belysa teman såsom sorg och saknad, kärlek och längtan, HBTQ och barnfattigdom, rätt och fel. Det ska ligga under ytan och puttra, utan att ta allt fokus.

Jag hoppas att du som är BARN tycker om berättelsen och de äventyr som Emma är med om. Jag ville att boken skulle pendla mellan olika genrers, dvs inte bara vara spännande, inte bara handla om svåra ämnen, inte bara handla om magi och fantasi. Jag hoppas att boken har fått dig att fundera och att du har tänkt på hur du själv skulle lösa olika situationer. Kanske har du träffat personer som Emma, Teo, Li eller Isak tidigare, i något annat sammanhang? Kanske har du lärare som inte alltid är så sjysta eller en förälder som inte alltid har tid att lyssna när du vill prata?

Jag hoppas att du som är LÄRARE jobbar med språkutveckling som ett naturligt inslag i din undervisning och att du inser vilken fantastisk läsande förebild du kan vara för dina elever. Läsandet av skönlitteratur har en inklämd plats i terminsplaneringen och jag förstår att det är svårt att göra ett urval som ska passa hela klassen; elever med vitt skilda förkunskaper, olika intressen, olika preferenser vad gäller genrers och med olika lästempon. Jag hoppas att boken erbjuder dig en möjlighet att jobba med flera olika teman och att lärarhandledningen stöttar dig i ditt arbete med boken.

Jag hoppas att du som är FÖRÄLDER vill att ditt barn ska ha läsandet som en naturlig del av livet. Men är du en läsande förebild? När pratade du om böcker med ditt barn senast? När såg ditt barn dig läsa en bok senast? Undersökningar visar att föräldrar ofta läser för yngre barn, men när barnen väl lär sig knäcka läskoden, slutar det gemensamma läsandet hemma. Att läsa tillsammans, att prata om texter, att diskutera sådant som händer och att lära sig sätta ord på sin fantasi, är grundläggande för all språkutveckling. Du kan läsa för ditt barn oavsett om hen är 4,7 eller 11 år. Genom att prata om fiktiva karaktärer och situationer skapar du en trygg förutsättning för barnet att även prata om sådant som händer i verkligheten.

Du som förälder kan, precis som lärare, finna stöd för dina boksamtal i den lärarhandledning som finns för boken. Handledningen ger dig förslag på frågor som du och ditt barn kan prata om, efter varje kapitel, och strukturen med ordförståelse ger dig möjlighet att vidga barnets ordförråd. Du finner handledningen här.