Skip to main content

Lärarhandledning

Det är inte lätt att välja vilken bok som ska läsas i klassrummet. Alla elever har olika förkunskap och intressen och boken ska inte bara underhålla utan även kunna kopplas till kunskapsmålen. Samtidigt vet vi att läsandet är jätteviktigt och du som lärare är kanske en av få, som eleven hör läsa högt. Det val av litteratur som du gör, kan väcka intressen och lust hos eleven, som denne inte visste fanns.

Jag var redan tidigt bestämd med att boken skulle gå hand i hand med en lärarhandledning, skriven utifrån lärares behov och önskemål. Handledningen skulle ha ett tydligt språkutvecklande mål, den skulle lyfta fram både stora och små teman och den skulle uppmuntra till textsamtal, diskussioner och argumentationer. Den skulle även innehålla förslag på kreativt innehåll i form av skapande lektioner, quizar och korsord.

Lärarhandledningen, som förstås är fri att använda, utgår från Lgr22 och det centrala innehållet för årskurs 4-6.

I handledningen finns även information om hur dina elever kan få en QTA i anslutning till läsning och / eller ett författarbesök i klassrummet.

Har du använt handledningen i ditt klassrum? Hör gärna av dig med konstruktiv feedback till mig!

Ladda ner lärarhandledningen här (version 2023-05-13):

Framtidskameran Lärarhandledning