Skip to main content

Bokens Syfte

Inte min tystnad är en roman för åldern 9-13 år, även om jag förstås hoppas att den även ska tilltala äldre läsare. Bokens genre är realism och berättelsen är en reflektion av åldersgruppens liv idag.

Målen med boken är flera. Dels har jag velat skriva en berättelse som tar upp teman såsom identitet och språk, vänskap och kärlek, mod och snatteri. Utifrån detta perspektiv är boken som vilken bok som helst, för åldersgruppen.

Därutöver vill jag lyfta och förstärka representationen av hörselskadade, döva och teckenkommunikation. Tilda är en stark och cool tjej som råkar vara hörselskadad och som förhoppningsvis väcker igenkänning hos läsaren. Jag hoppas att hörselskadade och döva kommer tycka om Tilda och att de, på något plan, kan känna sig representerade. Jag hoppas att hörande läsare ska få ett stärkt intresse för teckenkommunikation och vilja lära sig mer.

Samuel, en inte lika cool kille, är rätt ensam och håller sig undan sociala situationer. Många barn kan känna igen sig i Samuels talrädsla och tvången från skolan att presetera och visa förmågor. Med Samuel som utgångspunkt, kan man diskutera hur det känns att vara nervös, att tappa sin röst och att känna press från skola och hem.

Jag hoppas att du som är LÄRARE jobbar med språkutveckling som ett naturligt inslag i din undervisning och att du inser vilken fantastisk läsande förebild du kan vara för dina elever. Läsandet av skönlitteratur har en inklämd plats i terminsplaneringen och jag förstår att det är svårt att göra ett urval som ska passa hela klassen; elever med vitt skilda förkunskaper, olika intressen, olika preferenser vad gäller genrers och med olika lästempon. Jag hoppas att boken erbjuder dig en möjlighet att jobba med flera olika teman och att lärarhandledningen stöttar dig i ditt arbete med boken.

Jag hoppas att du som är FÖRÄLDER vill att ditt barn ska ha läsandet som en naturlig del av livet. Men är du en läsande förebild? När pratade du om böcker med ditt barn senast? När såg ditt barn dig läsa en bok senast? Undersökningar visar att föräldrar ofta läser för yngre barn, men när barnen väl lär sig knäcka läskoden, slutar det gemensamma läsandet hemma. Att läsa tillsammans, att prata om texter, att diskutera sådant som händer och att lära sig sätta ord på sin fantasi, är grundläggande för all språkutveckling. Du kan läsa för ditt barn oavsett om hen är 4,7 eller 11 år. Genom att prata om fiktiva karaktärer och situationer skapar du en trygg förutsättning för barnet att även prata om sådant som händer i verkligheten.

Du som förälder kan, precis som lärare, finna stöd för dina boksamtal i den lärarhandledning som finns för boken. Handledningen ger dig förslag på frågor som du och ditt barn kan prata om, efter varje kapitel, och strukturen med ordförståelse ger dig möjlighet att vidga barnets ordförråd.