Språket är det främsta verktyget för all kommunikation. Språket bygger broar och frånvaron av detsamma gräver raviner.

Att ha svenska som andraspråk behöver inte betyda att man har ett annat talat, verbalt förstaspråk. Barn med hörselnedsättning kan ha teckenspråk som första språk och svenska som andraspråk. Detta ger dem ett annorlunda perspektiv på det talade och skrivna språk som många tar för givet. Samtidigt ger tekniska innovationer döva barn möjlighet att åter höra.

Boken handlar om mötet mellan hörande och tecknande.