Extra fakta om boken

Spoilervarning!

Idén till boken är inspirerad av de otaliga skolbränder som härjade i Lunds kommun kring år 2020. Flera skolor, förskolor och lekplatser brann och många kände att gärningsmannen nog aldrig skulle åka fast. Politiker snackade men bara lite hände. Utifrån dessa händelser, väcktes idén att skriva en bok där barn tar på sig uppdraget, när de vuxna sviker.

Boken utspelar sig i en fiktiv, mindre stad i södra Sverige och många av platserna är inspirerade av Lund. Det finns ett antal knutpunkter i Sverige där järnvägen är central och dessa har legat som inspiration.

Bastun får blir Joels nya rum när Mikael inte längre kan gå i trappor. Inspiration till detta kommer från när författaren själv, för många år sedan, bodde i en bastu i en villakällare i Växjö. Det var trångt och rätt instängt.

Stålsaxar används av räddningstjänsten för att klippa upp bilar, men de omnämns vanligtvis som klippverktyg. För att förenkla i boken valdes istället begreppet stålsax.

Alla karaktärer i boken är fiktiva men många har inspirerats av personer som finns runtomkring författaren, eller som han på något sätt har mött.

Det finns kopplingar mellan Ett Ett Två och Framtidskameran. Ett exempel är att både Joel och Emma älskar den fiktiva Caribo-chokladen. Ett annat exempel är språklig likhet mellan scenen  där Joel öppnar upp lådan med den nya drönaren, och kapitlet där Emma öppnar upp lådan med kameran. Om du har tillgång till båda titlarna; jämför gärna!

Tack,

Ett Ett Två har skrivits i nära samarbete med experter, utan vars kunskaper jag hade haft svårt att skriva boken. Tack till de läkare, fysioterapeuter, brandmän, lokförare, skateboardåkare samt drönarpiloter som har läst manuset och som har bidragit med kunskap, ordval och känsla. 

Och det största tacket till Alfred, min glöd och eld, för de samtal vi hade sommaren 2020, på tåget på väg till äventyr. Vi pratade om bränder och om olika anledningar till att vuxna är dumma och begår brott. Där föddes gnistan till boken, och jag har lyssnat på alla dina förslag