QTA – Question the Author

Det bästa läsandet är det som väcker frågor och funderingar

Om du efter att ha läst boken känner att du vill fråga något om handlingen eller karaktärerna, får du gärna höra av dig så lovar jag att besvara din fråga.

Om du är lärare för en skolklass och har använt boken i undervisningen tillsammans med lärarhandledningen, är ni varmt välkomna att boka in ett kostnadsfritt QTA. Detta genomförs enklast genom ett videosamtal på en tid som passar er alla. Inför samtalet önskar jag att eleverna formulerar frågor.

För mer info om detta, vänligen kontakta mig

Kaj Hagstedt
kajhagstedt@hotmail.com
0708 57 22 97