QTA – Question the Author

Det bästa läsandet är det som väcker frågor och funderingar

Om du efter att ha läst boken känner att du vill fråga något om handlingen eller karaktärerna, får du gärna höra av dig så lovar jag att besvara din fråga.

Om du är lärare för en skolklass och har använt boken i undervisningen tillsammans med lärarhandledningen, är ni varmt välkomna att boka in ett Question the Author. Detta genomförs genom videosamtal på en tid som passar och ger eleverna möjlighet att ställa frågor om handling och karaktärer.

Denna QTA är kostnadsfri om ni har köpt en klassuppsättning.

För mer info om detta, vänligen kontakta mig.