Om mig

Regissör – Producent – Författare – Lärare

Mitt liv har slingrat sig framåt men den röda tråden har alltid varit kommunikation och en förhoppning om att entusiasmera.

Jag är utbildad skådespelare och tv-regissör och har under 20 år jobbat med olika film och tv -produktioner. Fokus har legat på barn-och ungdomsprogram även om jag därutöver även har jobbat med reklam och företagsfilm. På senaste tiden har jag jobbat som projektledare inom Skolverkets lärarfortbildning Läslyftet och har dokumenterat fantastiskt kunniga pedagoger och forskare på skolor runt om i Sverige.

Jag har även jobbat som dramalärare på högstadiet och som dramapedagog på gymnasiet. Jag är examinerad lärare för årskurs 4-6 och jobbar på en grundskola i Lund. Jag har därutöver läst flera utbildningar inom journalistik, litteraturvetenskap och projektledning.

Jag har ett extra fokus på språkutvecklande arbetssätt och önskar att alla elever ska ges möjlighet att finna sin unika egenart i såväl text som personligt uttryck.

De böcker som bär mitt namn har samma syfte och riktlinjer:

  1. Att vara genreöverskridande för att locka barn med olika preferenser.
  2. Att varva länge kapitel med kortare, för att ge alla barn en möjlighet att med stolthet känna att de har läst färdigt ett kapitel.
  3. Att med en språkutvecklande lärarhandledning uppmana lärare att jobba tematiskt och sociokulturellt med boken och genom textsamtal få alla elever att bli en aktiv del av läsupplevelsen.