Kaj Hagstedt

Regissör – Producent – Författare – Lärare

 

Mitt liv har slingrat sig framåt men den röda tråden har alltid varit kommunikation. Som skådespelare utgick jag från mig själv och som regissör har jag strävat efter att göra andra bättre.

Jag är utbildad skådespelare och tv-regissör, och har under 20 år jobbat med olika film- och tvproduktioner. Fokus har legat på barn-och ungdomsprogram även om jag därutöver även har jobbat med reklam och företagsfilm.

Jag har även jobbat som dramalärare, dramapedagog och är utbildad lärare för årskurs 4-6.